670W Power Supply FXX670WPSU

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 670W Power Supply

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

670W Power Supply FXX670WPSU, Single

  • MM# 877876
  • Mã đặt hàng FXX670WPSU
  • ID Nội dung MDDS 706650

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.