Bộ Không mở rộng Hoán đổi Nóng 6 Ổ đĩa AXX6DRV3GR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-drive bay that supports SAS/SATA drives. Requires six free SAS or SATA ports.SAS hard drive support requires SAS connectors from a SAS module or SAS RAID Card. Support 6Gb SAS Hard Drives with compatible 6Gb SAS adapters

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

6-Drive Hot-Swap Non-expanded AXX6DRV3GR, Single

  • MM# 900405
  • Mã đặt hàng AXX6DRV3GR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 54893

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 55083

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5299BRP Discontinued 55220
Intel® Server Chassis SC5299DP Discontinued 55222
Intel® Server Chassis SC5299UP Discontinued 55226

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 55243
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 55245
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 55247
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 55251

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5600BASE Discontinued 55254
Intel® Server Chassis SC5600BRP Discontinued 55260
Intel® Server Chassis SC5600LX Discontinued 55262

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Discontinued 55264
Intel® Server Chassis SC5650DP Discontinued 55266
Intel® Server Chassis SC5650UP Discontinued 55268

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Discontinued 55272

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.