Bộ mở rộng Hoán đổi Nóng 6 Ổ đĩa AXX6DRV3GEXP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Expander-based 6-drive bay that supports SAS/SATA drives. Requires a SAS module or SAS RAID card with two free ports.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

6-Drive Hot-Swap Expander AXX6DRV3GEXP, Single

  • MM# 877235
  • Mã đặt hàng AXX6DRV3GEXP
  • ID Nội dung MDDS 706199

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 65636

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 65826

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5299BRP Discontinued 65963
Intel® Server Chassis SC5299DP Discontinued 65965
Intel® Server Chassis SC5299UP Discontinued 65969

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 65986
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 65988
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 65990
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 65994

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5600BASE Discontinued 65997
Intel® Server Chassis SC5600BRP Discontinued 66003
Intel® Server Chassis SC5600LX Discontinued 66005

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5299WS Discontinued 66013
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Discontinued 66015

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.