Ổ đĩa Đường mảnh DVD/CDR AXXDVDCDR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả DVD/CDR Slimline Drive

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

DVD/CDR Slimline drive AXXDVDCDR, Single

  • MM# 880559
  • Mã đặt hàng AXXDVDCDR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471706000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1500ALR Discontinued 64615
Intel® Server System SR1500ALSASR Discontinued 64625

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Discontinued 64642
Intel® Server System SR1550ALSASR Discontinued 64648

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Discontinued 64884
Intel® Server System SR2500ALLXR Discontinued 64891

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR1550 Discontinued 65283
Intel® Server Chassis SR1500 Discontinued 65285

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR2500 Discontinued 65301

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 65407
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 65409
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 65411
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 65415

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.