Bộ Chuyển đổi Đĩa mềm/Đĩa quang Đường mảnh 5,25 inch AXXCDUSBFDBRK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 5.25" Slim-Line Optical/Floppy Conversion Kit

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66961
Intel® Server Chassis SC5400BRP Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66963
Intel® Server Chassis SC5400LX Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66965
Intel® Server Chassis SC5400LXI Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 66969

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.