SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả SCSI Y Cable

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL, 10 Pack

  • MM# 880717
  • Mã đặt hàng AXX04HSBPYCBL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 64770
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 64772
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 64774
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 64778

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.