Cụm Khoang Ổ đĩa cố định 4 Ổ đĩa AXX4FIXDB

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 4-Drive Fixed Drive Bay Assembly

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive Fixed Drive Bay Assembly AXX4FIXDB, Single

  • MM# 857882
  • Mã đặt hàng AXX4FIXDB
  • ID Nội dung MDDS 708728

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8471704065

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 65886
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 65888
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 65890
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 65894

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.