Spare Drive Bays & Carrier Options

Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng Tên mã Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS Launched trước đây của các sản phẩm Không
1U Spare Hot-swap Backplane F1U8X25S3HSBP Discontinued Không
1U Spare Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP Launched Không
Spare 1U Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP2
(4x3.5in 12G SAS Backplane for Intel® Server Chassis R1000G Family)
Discontinued Không
2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2 Discontinued Không
2.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY25 Discontinued Không
2.5" Drive carrier FSR1670HDDCAR Discontinued Không
2.5" Drive Carrier FSR1680HDDCAR Discontinued Không
2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Discontinued Không
2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Discontinued Không
2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3 Launched trước đây của các sản phẩm Không
2U 12x3.5inch SAS and 2x NVMe Hot Swap Backplane F2U12X35S3PH Launched trước đây của các sản phẩm Không
2U 8x2.5inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F2U8X25S3PHS Launched trước đây của các sản phẩm Không
2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8x3.5 A2U8X35S3HSDK Discontinued Không
2U Spare Hot-swap Backplane F2U12X35S3HSBP Discontinued Không
2U Spare Hot-swap Backplane F2U8X35S3HSBP Launched Không
2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP Discontinued Không
3.5in Hot-swap Backplane Spare FUP4X35S3HSBP Discontinued Không
3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Discontinued Không
3.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY35 Discontinued Không
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Discontinued Không
3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2 Launched trước đây của các sản phẩm Không
4-Drive Backplane with Expander FXX4DRV3GEXPBRD Discontinued Không
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GBRD Discontinued Không
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GRBRD Discontinued Không
4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD Discontinued Không
6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD Discontinued Không
6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GBRD Discontinued Không
6-Drive Backplane without Expander FXX6DRV3GRBRD Discontinued Không
6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD Discontinued Không
8x2.5 inch Dual Port SAS Hot Swap Drive Bay Kit AUP8X25S3DPDK Launched đây của các sản phẩm Không
8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK Launched đây của các sản phẩm Không
Hard Drive Carrier FSR1690HDDCAR Discontinued Không
Midplane MFMIDPLANE Discontinued Không
Midplane MFMIDPLANE2 Discontinued Không
Passive Midplane FURPASMP Discontinued Không
SAS 2.5" 4U Backplane FHW4U2SASBP Discontinued Không
SAS 3.5" 4U Backplane FHW4U3SASBP Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1530BPSATA Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1550SAS Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1680BP Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1690BP Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2500SASBP Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSATA Discontinued Không
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2600SASBP Discontinued Không
SATA Hot-Swap Backplane FSR1670BP Discontinued Không
SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSAS Discontinued Không
SATA to IED Conversion Board FHWSATAIDE Discontinued Không
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR Discontinued Không
Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched Không
Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Discontinued Không
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO
(in 5.25in cage area)
Discontinued Không
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Discontinued Không
Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Discontinued Không
Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare 12Gb SAS/SATA 24 x 2.5’’ Backplane Kit
(with BIB) FHW24X25HSBP
Launched trước đây của các sản phẩm Không
Spare Backplane FHW16X25HSBP Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Blank Node Filler FH2000BNF Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued Không
Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued Không
Spare Board FXX8X25DPBP
(for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane)
Discontinued Không
Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued Không
Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP
(8x3.5in for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Discontinued Không
Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Discontinued trước đây của các sản phẩm Không