6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-Drive SCSI Backplane Board

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 64784
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 64786
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 64788
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 64792

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5299WS Discontinued 64811

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.