Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 3.5” HDD Hot Swap carrier spares for either R1300, R2300, or P4300 chassis

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 57828

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 57833
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 57835
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 57839
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 57841
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 57843
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 57845

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 60957
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 60958

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 60968
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 60970

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 60981

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 60989
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 60992

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 60997
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 60999
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 61001

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 61008
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 61011
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 61016

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 61028
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 61034

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 61042
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 61053
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 61054

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 61148
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 61149
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 61150
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 61152
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 61155
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 61157

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 61167

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 61177
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 61178
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 61179
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 61180
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 61181
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 61182

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 61189
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 61191

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 61245
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 61248

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 61257
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 61258
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 61259

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 61273
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 61276
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 61278
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 61279
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 61280

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 61288
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 61291

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 61298

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 61416
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 61417
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 61418

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 61433
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 61434
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 61435
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 61436

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 61438

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 61442
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 61443

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 61448
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 61454

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2312XXKR Discontinued 61740
Intel® Server Chassis H2312XXJR Discontinued 61741

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.