6-Drive Backplane without Expander FXX6DRV3GRBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-Drive Backplane without Expander

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GRBRD, Single

  • MM# 901337
  • Mã đặt hàng FXX6DRV3GRBRD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 63632

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 63822

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5600BASE Discontinued 63993
Intel® Server Chassis SC5600BRP Discontinued 63999
Intel® Server Chassis SC5600LX Discontinued 64001

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Discontinued 64003
Intel® Server Chassis SC5650DP Discontinued 64005
Intel® Server Chassis SC5650UP Discontinued 64007

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.