6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-Drive Backplane with Expander

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 63822

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5299BRP Discontinued 63959
Intel® Server Chassis SC5299DP Discontinued 63961
Intel® Server Chassis SC5299UP Discontinued 63965

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Discontinued 64003
Intel® Server Chassis SC5650DP Discontinued 64005
Intel® Server Chassis SC5650UP Discontinued 64007

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5299WS Discontinued 64009
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Discontinued 64011

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.