3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP

For Intel Server Chassis R1000 Family

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Hot Swap Backplane spare for R1304 1U chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP (For Intel Server Chassis R1000 Family), Single

  • MM# 917420
  • Mã đặt hàng FXX1304HSBP

3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP (For Intel Server Chassis R1000 Family), Single

  • MM# 920317
  • Mã đặt hàng FXX1304HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63933
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63938

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64220

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.