Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 12 x 3.5 inch backplane for H2000 Chassis family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis, Single

  • Mã đặt hàng FHW12X35HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR Launched
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXJR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.