4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 4-Drive SCSI Backplane Board

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD, Single

  • MM# 880547
  • Mã đặt hàng FXX4SCSIBRD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Discontinued 64772
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 64774
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 64776
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 64780

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.