2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 2.5" hot swap tool less carriers.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3, Single

  • MM# 958244
  • Mã đặt hàng FXX25HSCAR3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60054
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60057
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60064

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 60151
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 60158
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 60166
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 60188
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 60195
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 60196
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 60204
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 60211
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 60233

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.