Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/1GbE
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 8.0 GT/s, x8 lanes
 • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X710

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2, retail unit

 • MM# 933206
 • Mã đặt hàng X710DA2
 • ID Nội dung MDDS 708918

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2, retail bulk

 • MM# 933217
 • Mã đặt hàng X710DA2BLK
 • ID Nội dung MDDS 708918

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P 61825

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61834
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61838
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61842

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62075
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62082
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62090
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62112
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62119
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62120
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62128
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62135
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62136
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62143
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62144
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62150
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62151
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62157
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62158
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62175

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62189
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62191
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62193
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62195
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62197
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62200

Dòng máy chủ Intel® D50DNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50DNP1MHCPAC Compute Module Q1'23 Launched 8.33” x 21.5” 2U Front IO, 4 node Rack Socket- E LGA4677 62251
Intel® Server System D50DNP1MHEVAC Compute Module Q1'23 Launched 8.33” x 21.5” 2U Front IO, 4 node Rack Socket- E LGA4677 62254
Intel® Server System D50DNP2MHSVAC Management Module Q1'23 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO Socket- E LGA4677 62255
Intel® Server System D50DNP2MFALAC Acceleration Module Q1'23 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO Socket- E LGA4677 62256

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Dòng máy chủ Intel® D40AMP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 62317

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62320
Intel® Compute Module HNS7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62333
Intel® Compute Module HNS7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62340
Intel® Compute Module HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62343

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 62381
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 62384

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62420
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62428
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62429
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62430
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62432
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62436
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62437

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62438
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62447
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62449
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62480
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62481
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62483
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62485
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62489
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62490
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62502
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62503
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62517
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62518
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62520
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62524
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 62526

Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP

Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M10JNP2SB Discontinued uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W 62744

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62759
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62760
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62767

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W 62768
Intel® Server Board S7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W 62773

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62775
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62776
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62778
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62779
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62780
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62781

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62796
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62797
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62798
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62799

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62812
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62814
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62817

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62819
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62821
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62827
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62829

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62842
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62843
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62844

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62846
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62848
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62850
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62851
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62852
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62856

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62864
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62865
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62867

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 65522
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 65523

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói PPPoE Cá nhân hóa Thiết bị Linh động

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói GTPv1 Cá nhân hóa Thiết bị Linh động

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8.10 đến 8.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,00 đến 6,80)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 7.0 đến 6.8)

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.