Fortville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE
Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE
Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE
Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE
Launched Dual 25/10/1GbE
Discontinued Single 25/10/1GbE
Discontinued 7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE
Discontinued 7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE
Launched 7 W Dual 40/10/1GbE
Launched 7 W Single 40/10/1GbE
Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE
Launched 7 W Dual 10/1GbE