Mô-đun điện toán Intel® HNS7200APRL

Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm tương thích

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x200

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 72x5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon Phi™ Processor 7295 Discontinued Q4'17 72 1.60 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 320 W 27110
Intel® Xeon Phi™ Processor 7285 Discontinued Q4'17 68 1.40 GHz 1.30 GHz 34 MB L2 Cache 250 W 27112
Intel® Xeon Phi™ Processor 7255 Launched Q4'17 68 1.20 GHz 1.10 GHz 34 MB L2 Cache 215 W 27114
Intel® Xeon Phi™ Processor 7235 Discontinued Q4'17 64 1.40 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 250 W 27116

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 61946

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S7200APR Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 320 W 62058

Bộ điều khiển Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Controller RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB 62364

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Discontinued 63379

Lựa chọn Tấm tản nhiệt

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Passive Heat-Sink AXXAPHS (80mm x 100mm) Discontinued 63536

Lựa chọn Nhập/Xuất

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Omni-Path Port Upgrade Kit (2 Port) AXX2PFABKIT Discontinued 63616

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Launched 63650
TPM Module AXXTPME6 Discontinued 63661

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Node Power Board FH2000NPBAP Discontinued 63726

Các lựa chọn Quạt Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2 Launched 64334

Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Bridge Board Spare FHWAPBGB (for Intel® Server Chassis H2000G Family) Discontinued 64521

Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X710

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s) 51499
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s) 51508

Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X550

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s) 51579
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s) 51582

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet X520

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 20 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s) 51610

Trình quản lý trung tâm dữ liệu Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Data Center Manager Console Launched 71323

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

System Event Log (SEL) Viewer Utility

Hỗ trợ