Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X710

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-T4L dành cho OCP 3.0 Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-T2L dành cho OCP 3.0 Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-T4L Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-DA2 dành cho OCP 3.0 Launched SFP+ Direct Attach Copper
10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-DA4 dành cho OCP 3.0 Launched SFP+ Direct Attach Copper
10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X710-T2L Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X710-DA2 dành cho OCP Launched SFP+ Direct Attach Copper10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m