ตัวเลือกสายเคเบิล

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล 1U/2U AXX1U2UCMA Launched
95mm QAT Bridge Cable AXXSTCBLQAT Launched
880mm SATA ODD Cable AXXCBL880SATA Launched
อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล 1394 และชุดขายึด AUPM1394CBL Discontinued
อุปกรณ์เสริมสายไฟ DC AXXDCCRPSCBL Launched
ชุดเคเบิล A2UCBLSSD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL1030MR7R Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL165MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL185MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL1UHRHD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL245MSMS Discontinued
Cable Kit AXXCBL3MEHDHD Announced
ชุดเคเบิล AXXCBL500MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL550MRMR Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL585HDMR Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL585MSMR Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL600MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL650HDMS Launched
Cable kit AXXCBL650MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL730HDHD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL730HDMS Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL730MRMR Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL730MSMS Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL770MSMR Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL800HDHD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL800HDMS Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL850MS7R Discontinued
ชุดเคเบิล AXXCBL875HDHD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL875HDMS Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL900HD7R Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL950HDHD Launched
ชุดเคเบิล AXXCBL950HDMS Launched
ชุดเคเบิล AXXCBLEXPHDMS Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Right connector AXXCBL235IFPR1 Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Retimer Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer Launched
ชุดแปลงสายเคเบิลเป็นสายไฟเชื่อมต่อไดร์ฟ ASLPWRCABLE Discontinued
Front Panel Cable Kit AXXSTFPCBLKIT Launched
Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT Launched
อุปกรณ์เสริมเคเบิล GPGPU AXXGPGPUCABLE Launched
ชุดต่อสายสัญญาณภาพภายในเข้ากับพอร์ต VGA ภายนอก FXXSCVDCBL Discontinued
ชุดสายเคเบิลโมดูล IO AXXIOMKIT Discontinued
I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL Launched
ชุดอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล Mini SAS ASR2612SASCBL Discontinued
สายเคเบิล Mini-SAS AXXE38DRVCBL Discontinued
สายเคเบิล Mini SAS AXXSR16XXRAIDCA Discontinued
ชุดสายเคเบิล Mini-SAS AXXCBL340HDMS Launched
ชุดสายเคเบิล Mini-SAS AXXCBL380HDHD Launched
ชุดสายเคเบิล Mini-SAS AXXCBL450HD7S Launched
ชุดสายเคเบิล Mini-SAS AXXCBL570HDMS Launched
ชุดสายเคเบิล Mini-SAS AXXCBL650HDHD Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRS Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRT Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Switch Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #2 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #2 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700HDCV Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL470CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL530CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL600CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL665CVCV Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL800CVCR Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3 Launched
Mezzanine Cable Kit AXXCBL370IFPS1 Launched
PCIe AIC Cable Kit AXXCBL430IFTSBY Launched
แร็คจัดการสายเคเบิล AXX3U5UCMA
(สำหรับใช้กับ Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
Redundant FAN Cable Kit AXXSTCBLFAN Launched
ชุดสายเคเบิล RJ45 ไปยัง DB9 AXXRJ45DB92 Discontinued
ชุดสายเคเบิล SAS AXXE34DRVCBL Discontinued
ชุดสายเคเบิล SAS AXXE3PED8DCBL Launched
ชุดสายเคเบิล SAS AXXE3RACK8DCBL Launched
Spare SATA Power Adapter Cable AXXSTCBLSATA Launched
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Launched
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Discontinued