ชุดเคเบิล AXXCBL800HDHD

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Cable kit with two 800mm cable for straight SFF8643 to straight SFF8643 connectors

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cable kit AXXCBL800HDHD, Single

  • MM# 937312
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXCBL800HDHD

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59884

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60033
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60036
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60043
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 60047
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 60052
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 60058
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 60067

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60069
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60072
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60074
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60078
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60080
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60081
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60083
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60085

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 60130
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 60137
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 60145
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 60167
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 60174
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 60175
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 60183
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 60190
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 60191
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 60198
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 60199
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 60205
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 60206
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 60212
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 60213
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 60230

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60232
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60236
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60237
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60238
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60240
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60242
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60244
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60246
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60248
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60250
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60252
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60255

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60751

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 60760

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60768

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60900
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60902
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60904
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60905
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60906
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60910

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60911
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60915
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60918
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60919
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60921

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System MCB2312WHY2 Discontinued 63409
Intel® Server System MCB2208WAF5 Discontinued 63411

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน