ชุดเคเบิล AXXCBL950HDHD

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Cable kit with two 950mm cables for straight SFF8643 to SFF8643 connectors

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cable kit AXXCBL950HDHD, Single

  • MM# 936122
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXCBL950HDHD
  • MDDS Content ID 707962

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61863
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61868
Intel® Server System R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61874
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61883

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61946
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61953
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61961
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61983
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61990
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61991
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61999
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62006
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62007
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62014
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62015
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62021
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62022
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62028
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62029
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62046

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62052
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62053
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62056
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62058
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62060
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62064
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62066
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62068

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62566

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62575

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 62583

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62584
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62589

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62717
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62719
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62721
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62722
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62723
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62727

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62738

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65367

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน