อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล 1U/2U AXX1U2UCMA

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA for use with AXXPRAIL

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA, Single

  • MM# 913117
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX1U2UCMA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 50453
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 50456
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 50457
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 50460
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 50461
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 50464

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50581
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50582
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50589
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50590
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50591
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50599
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50608

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50609
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50612
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50614
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50618
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50620
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50621
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50623
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50625

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50772
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50776
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50777
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50778
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50780
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50782
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50784
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50786
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50788
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50790
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50792
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50795

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51330
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51332

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51338
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51340

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51346

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51347
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51352

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54436
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54437
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54438
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54439

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54441
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54449
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54451

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54458
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54462

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54463
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54467
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54469
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54470
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54473

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54474
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54476
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54477
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54478
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54480
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54482

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54483
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54487
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54489
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54492
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54497

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54508
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54509
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54515

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 54664
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 54670
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 54672

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54720
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54721
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54722
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54723
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54725
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54726
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54729

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54734
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54735
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54738
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54739
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54740

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54742
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54745
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54747
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54749
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54752
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54753
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54754
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54757
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54759
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54760
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54761

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54763
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54766
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54768
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54769
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54772

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54779

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54788

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54802
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54803
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54806

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน