อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล 1U/2U AXX1U2UCMA

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA for use with AXXPRAIL

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA, Single

  • MM# 913117
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX1U2UCMA
  • MDDS Content ID 708553

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 60804
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 60807
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 60808
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 60811
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 60812
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 60815

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60950
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60953
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60960
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 60964
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 60969
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 60975
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 60984

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60986
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60989
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60991
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60995
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60997
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60998
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 61000
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 61002

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61149
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61153
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61154
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61155
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61157
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61159
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61161
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61163
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61165
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61167
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61169
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61172

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61662
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61664

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61671
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61673

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61679

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61680
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61685

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64970
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64971
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64972
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64973

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64975
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64983
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64985

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64992
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64996

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64997
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 65001
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 65003
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65004
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65007

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 65008
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 65010
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 65011
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65012
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65014
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65016

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 65017
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 65021
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 65023
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 65026
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 65031

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 65042
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65043
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65049

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 65198
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 65204
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 65206

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65254
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65255
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65256
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65257
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65259
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65260
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65263

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65268
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65269
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65272
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65273
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65274

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65276
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65279
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65281
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65283
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65286
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65287
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65288
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65291
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65293
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65294
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65295

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65297
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65300
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65302
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65303
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65306

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 65313

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 65322

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 65336
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 65337
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 65340

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน