ชุดสายเคเบิล SAS AXXE3PED8DCBL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Cable kit to connect SATA connectors on S1200SP board to miniSAS connectors on backplane (upgrade P4000XXSFDR with backplane). Two cables in the kit.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

SAS Cable Kit AXXE3PED8DCBL, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXE3PED8DCBL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก