ชุดเคเบิล A2UCBLSSD

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Cable kit with two cables to enable fixed SSD and rear drive simultaneously in R2000WT family of products

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cable kit A2UCBLSSD, Single

  • MM# 937328
  • รหัสการสั่งซื้อ A2UCBLSSD
  • MDDS Content ID 707895

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61156
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61160
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61161
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61162
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61164
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61166
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61168
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61170
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61172
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61174
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61176
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61179

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61818
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61820
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61822
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61823
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61824
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 61828

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน