ชุดสายเคเบิล SAS AXXE3RACK8DCBL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 2 cables to support connection from onboard SATA connectors to 12Gb/s backplane.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

SAS Cable Kit AXXE3RACK8DCBL, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXE3RACK8DCBL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก