แร็คจัดการสายเคเบิล AXX3U5UCMA

สำหรับใช้กับ Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Rack Cable Management AXX3U5UCMA (For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000M/P4000L/P4000L-WS Family)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Rack Cable Management AXX3U5UCMA (For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family), S

  • รหัสการสั่งซื้อ AXX3U5UCMA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX Launched

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHJC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFEN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN Discontinued
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR Discontinued

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน