แร็คจัดการสายเคเบิล AXX3U5UCMA

สำหรับใช้กับ Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Rack Cable Management AXX3U5UCMA (For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000M/P4000L/P4000L-WS Family)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Rack Cable Management AXX3U5UCMA (For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family), S

  • MM# 915635
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX3U5UCMA
  • MDDS Content ID 708071

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66678
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66679
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66680

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66723
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66724
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66725
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66726

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67025
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67027
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67029
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67031
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67033
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67035
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67037
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67039
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67041
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67043
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67045
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67047
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67049
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67051
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67053
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67055
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67057
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67059
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67061
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67063
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67065

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน