Cable kit AXXCBL650MSMS

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Kit of 2 cables, 650mm length, straight SFF-8087 to SFF-8087 connectors.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

Intel® RAID Controller

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน # พอร์ตภายนอก หน่วยความจำแบบฝัง SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Controller RS3FC044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4
Intel® RAID Controller RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Intel® RAID Controller RS25AB080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน