ชุดเคเบิล AXXCBL500MSMS

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด (1) Kit of 2 cables, 500mm length, straight SFF-8087 to SFF-8087 connectors.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cable kit AXXCBL500MSMS, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXCBL500MSMS

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® RAID Controller

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Controller RS25AB080 Discontinued
Intel® RAID Controller RS25SB008 Launched

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก