เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Launched 2013 1150000 1518 65.7 Mb F1152, F1517, F1932
Launched 2013 160000 156 10 Mb U484, F672, F780
Launched 2013 220000 192 12.8 Mb U484, F672, F780
Launched 2013 270000 830 17.4 Mb F672, F780, F1152
Launched 2013 320000 985 19.8 Mb F672, F780, F1152
Launched 2013 480000 1368 32.3 Mb F780, F1152
Launched 2013 570000 1523 40 Mb F1152, F1517
Launched 2013 660000 1687 47.7 Mb F1152, F1517
Launched 2013 900000 1518 56.2 Mb F1152, F1517, F1932

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย