เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 270

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F29E1HG

 • MM# 965112
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR499
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696007

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E1HG

 • MM# 965113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49A
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702028

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2SG

 • MM# 965114
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49B
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699452

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2SG

 • MM# 965115
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49C
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700033

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2SG

 • MM# 965116
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49D
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694008

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3SG

 • MM# 965117
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49E
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702070744651

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3LG

 • MM# 965118
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49F
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696543

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2LG

 • MM# 965119
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49G
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700745

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3VG

 • MM# 965120
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49H
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696865

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3LG

 • MM# 965121
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702212

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27I1HG

 • MM# 965157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701420

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I1HG

 • MM# 965158
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701215

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I2SG

 • MM# 965159
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700320744091

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3LG

 • MM# 965160
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694070

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34I2LG

 • MM# 965161
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699197

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2LG

 • MM# 965327
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691556

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2LG

 • MM# 965329
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702185

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3LG

 • MM# 965330
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694638

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27E1HG

 • MM# 965394
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696599

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2LG

 • MM# 965395
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696336

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3LG

 • MM# 965396
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697691

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2LG

 • MM# 965397
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692787

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2SG

 • MM# 965398
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694360745199

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I1HG

 • MM# 965399
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692319

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2SG

 • MM# 965400
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724291

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34E2LG

 • MM# 965401
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695688

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2LG

 • MM# 965402
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697531

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2SG

 • MM# 965403
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697757

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3LG

 • MM# 965404
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693084746534

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2LG

 • MM# 965554
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702479

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29I2SG

 • MM# 965555
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701181

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3SG

 • MM# 965556
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700976

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E1HG

 • MM# 965663
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4QZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693523

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2LG

 • MM# 965842
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693236

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34E2SG

 • MM# 965845
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696226745540

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3SG

 • MM# 965846
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700181745990

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34I2SG

 • MM# 965847
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698957745399

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3SG

 • MM# 965849
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698584

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2SG

 • MM# 967154
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692240

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2LG

 • MM# 967155
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701207

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3LG

 • MM# 967156
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696467

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3SG

 • MM# 967157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702725744974

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3SG

 • MM# 967158
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697967744339

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35E1HG

 • MM# 967159
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700500

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2SG

 • MM# 967160
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695537

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E1HG

 • MM# 967161
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699937745643

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2LG

 • MM# 967162
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700656

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3LG

 • MM# 967163
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695761

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3SG

 • MM# 967164
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702168

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E1HG

 • MM# 967631
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700236

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2SG

 • MM# 967632
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700836746076

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35I1HG

 • MM# 967633
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696501

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I1HG

 • MM# 967634
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696578

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3SG

 • MM# 967635
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696263745461

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I1HG

 • MM# 973561
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694816

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2LG

 • MM# 973562
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693319

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2SG

 • MM# 973563
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696987746190

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2LG

 • MM# 973564
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697978

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34E1HG

 • MM# 973566
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698892

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34I1HG

 • MM# 973567
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701228

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2SG

 • MM# 973568
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695516745834

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2SG

 • MM# 973569
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699453745689

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3VG

 • MM# 973570
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX027H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697433

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4W9

SR4FG

SR4W8

SR4FF

SR4W7

SR4FD

SR4WA

SR49J

SR4AQ

SR49H

SR4AP

SR49G

SR49F

SR4AN

SR49E

SR4AM

SR49D

SR4AL

SR4MX

SR499

SR49C

SR4MW

SR49B

SR4MV

SR4QZ

SR49A

SR6DP

SR6DN

SR6DM

SR4HJ

SR5ZZ

SR4HH

SR5ZY

SR4HG

SR5ZX

SR4HF

SR5ZW

SR4HE

SR5ZV

SR4HD

SR5ZU

SR4HC

SR5ZT

SR6DL

SR6DK

SR4HL

SR4HK

SRBGF

SRBGE

SRBGD

SR4HB

SR5ZS

SR4HA

SR5ZR

SR5ZQ

SR5ZP

SRBG9

SRBG8

SRBG7

SRBG6

SRBGC

SRBGB

SR4WB

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า