เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 1150

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E1SG

 • MM# 965208
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696991

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45I1SG

 • MM# 965211
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700129

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2SG

 • MM# 965212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695457746571

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2SG

 • MM# 965213
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694615746020

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3SG

 • MM# 965217
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697649

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I1SG

 • MM# 965218
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702620744712

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2LG

 • MM# 965219
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693884

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2LG

 • MM# 965220
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692132

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2LG

 • MM# 965221
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724331

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45I1SG

 • MM# 965223
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696672

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I1SG

 • MM# 965224
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691908

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2LG

 • MM# 965225
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4CG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691919

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34E1SG

 • MM# 965451
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702619745707

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2LG

 • MM# 965452
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696362

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45E1SG

 • MM# 965454
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698556

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2LG

 • MM# 965455
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699042

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2LG

 • MM# 965456
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691887744416

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2SG

 • MM# 965457
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694380745843

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2LG

 • MM# 965458
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693821

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E1SG

 • MM# 965459
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697849

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2SG

 • MM# 965460
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698811

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2SG

 • MM# 965461
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693806744582

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3LG

 • MM# 965462
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701042

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3VG

 • MM# 965464
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4K9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693014

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2LG

 • MM# 965465
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4KA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691783

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34I1SG

 • MM# 965538
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699027

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E2SG

 • MM# 965539
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ME
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695711744874

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2SG

 • MM# 965540
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695406745857

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2LG

 • MM# 965557
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700295745574

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I1SG

 • MM# 965558
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695360

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3LG

 • MM# 965559
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4N0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702380

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2SG

 • MM# 965560
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4N1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695182744628

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3SG

 • MM# 965561
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4N2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695991

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2SG

 • MM# 966308
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692862745545

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2LG

 • MM# 966309
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700988

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3LG

 • MM# 966310
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693746

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3LG

 • MM# 966311
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699402

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3SG

 • MM# 967083
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691766

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3SG

 • MM# 967085
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697692

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E1SG

 • MM# 967092
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5Y6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693886745205

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2SG

 • MM# 967093
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5Y7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696374

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3SG

 • MM# 967096
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5Y8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694940746415

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40E1SG

 • MM# 967097
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5Y9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702779

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40I1SG

 • MM# 967098
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697368

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2LG

 • MM# 967101
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698667

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45E1SG

 • MM# 967102
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693037744803

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3SG

 • MM# 967103
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694428

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3VG

 • MM# 967104
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699998

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2LG

 • MM# 967106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698786

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3VG

 • MM# 967108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5YG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691947

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E1SG

 • MM# 967547
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6B5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693485746552

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2LG

 • MM# 967557
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6BF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698581

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3SG

 • MM# 967562
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6BK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700788744828

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40E1SG

 • MM# 967718
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702267

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40I1SG

 • MM# 967719
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696820

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2LG

 • MM# 967720
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701795

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2SG

 • MM# 967721
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694463746551

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3LG

 • MM# 967722
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700389

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3SG

 • MM# 967723
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700716

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3LG

 • MM# 967724
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695413

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45I1SG

 • MM# 967725
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700891

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2SG

 • MM# 967726
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697278744505

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2SG

 • MM# 967727
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696394745191

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45E1SG

 • MM# 967729
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702414746337

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E1SG

 • MM# 967730
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697934

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2SG

 • MM# 967731
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700140746271

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2SG

 • MM# 967733
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6GG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700948

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3SG

 • MM# 967777
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693085

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2LG

 • MM# 968078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6S4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693388

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2SG

 • MM# 968082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6S8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695520744686

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3LG

 • MM# 968083
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6S9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694468

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2LG

 • MM# 968084
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6SA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693541

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34E2SG

 • MM# 968204
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6VT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695548746006

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I1SG

 • MM# 968781
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696413746043

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3LG

 • MM# 968782
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700655

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3LG

 • MM# 968783
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701328

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2LG

 • MM# 968784
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695556

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2SG

 • MM# 968785
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693472744607

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2SG

 • MM# 968786
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691724

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2LG

 • MM# 968787
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692902744671

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3LG

 • MM# 968790
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701905

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3LG

 • MM# 968791
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700313745357

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3SG

 • MM# 968792
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700798744832

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I1SG

 • MM# 973625
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693601744644

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34E2LG

 • MM# 973626
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695147744916

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2SG

 • MM# 973627
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701075746314

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I1SG

 • MM# 973630
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694220744744

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2LG

 • MM# 973631
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693243

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2LG

 • MM# 973632
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701022744308

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2SG

 • MM# 973633
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696431744650

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2SG

 • MM# 973634
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694539745051

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3SG

 • MM# 973637
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJ9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695174

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2LG

 • MM# 973638
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699980

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E1SG

 • MM# 973639
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698101745156

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2SG

 • MM# 973641
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698055745088

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3SG

 • MM# 973642
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701956

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2SG

 • MM# 973643
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692385

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3VG

 • MM# 973645
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701709

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3LG

 • MM# 973646
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBJH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701721

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40M3SG

 • MM# 99AZGP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLZ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 805244

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N5F40I2SG

 • MM# 99A8RF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX115N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 804490

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR6VT

SR4K5

SR4K4

SR4K3

SR4K2

SR4K1

SR4K0

SRKFZ

SRLZ1

SR4CE

SR6GG

SR6GF

SR4CC

SR6GE

SR4CB

SR6GD

SR4CA

SR6GB

SR6GA

SR4CG

SR4CF

SR4C5

SR6G7

SR4C4

SR6G6

SR4C3

SR6G5

SR4C2

SR4JY

SR6G4

SR4JX

SR4K9

SR6G3

SR4K8

SR6G2

SR4K7

SR4K6

SR4C9

SR4KA

SR4C8

SR6G9

SR6G8

SR5XX

SR5Y9

SR5Y8

SR5Y7

SR5Y6

SRBJ9

SRBJ7

SR5YB

SR5YA

SRBJE

SR6S9

SRBJD

SR6S8

SRBJC

SR6BF

SRBJB

SRBJA

SR5XZ

SR6S4

SR7CR

SR7CQ

SR7CP

SR7CN

SR4MZ

SR7CM

SR4MY

SR7CL

SR7CK

SRBJ6

SRBJ5

SRBJ4

SRBJ3

SRBJ2

SR6B5

SRBJ1

SRBJ0

SR7CS

SR4N0

SR7CJ

SR7CH

SR4N2

SR4N1

SR6HS

SR4MF

SR4ME

SR4MD

SR59X

SR59W

SR59V

SR59U

SR6SA

SR5YG

SR5YF

SR5YE

SR5YD

SRBJH

SR5YC

SR6BK

SRBJG

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า