เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 570

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E1HG

 • MM# 965140
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694528

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3VG

 • MM# 965141
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698086

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E1HG

 • MM# 965142
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695474

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2SG

 • MM# 965143
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695500

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2SG

 • MM# 965144
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701545744311

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2LG

 • MM# 965145
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701855

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2SG

 • MM# 965146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692012745487

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3SG

 • MM# 965147
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702188745996

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2SG

 • MM# 965177
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700837

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2SG

 • MM# 965178
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700582

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3VG

 • MM# 965179
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693504

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40E1HG

 • MM# 965180
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692497745125

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40I1HG

 • MM# 965181
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698978

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E1HG

 • MM# 965182
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691631

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2LG

 • MM# 965183
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698607

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2SG

 • MM# 965184
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700757

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40I1HG

 • MM# 965185
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692946

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2SG

 • MM# 965186
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695923

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34E1HG

 • MM# 965417
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702305746622

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3LG

 • MM# 965418
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699122

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35I1HG

 • MM# 965419
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693719

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40E1HG

 • MM# 965420
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693553

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2LG

 • MM# 965421
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698579

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34I1HG

 • MM# 965505
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693913

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2LG

 • MM# 965506
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699573

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2LG

 • MM# 965507
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701868

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2SG

 • MM# 965508
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691707

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3SG

 • MM# 965509
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695223

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3SG

 • MM# 965510
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693273

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2SG

 • MM# 965511
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696795744962

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2LG

 • MM# 965512
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696233

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2SG

 • MM# 965513
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701146744474

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2SG

 • MM# 965514
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698416

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3SG

 • MM# 965515
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696535

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3LG

 • MM# 965516
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701141746029

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I1HG

 • MM# 965517
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692082

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35E1HG

 • MM# 966283
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR593
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701623

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2SG

 • MM# 966284
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR594
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696875

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I1HG

 • MM# 966285
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR595
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696151

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2SG

 • MM# 966286
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR596
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694307

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2LG

 • MM# 966287
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR597
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694481

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3LG

 • MM# 966288
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR598
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695606

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2LG

 • MM# 966289
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR599
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695411

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3VG

 • MM# 966290
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59A
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692825

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2LG

 • MM# 967646
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701334

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2LG

 • MM# 967647
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700952

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3SG

 • MM# 967648
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702471

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E1HG

 • MM# 967649
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695197

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2SG

 • MM# 967650
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697132

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2SG

 • MM# 967651
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695774

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3LG

 • MM# 967691
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701116

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2LG

 • MM# 967692
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702455

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I1HG

 • MM# 967693
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698214744587

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2LG

 • MM# 967694
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699954

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3SG

 • MM# 967695
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700818745007

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2LG

 • MM# 967696
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702443

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3LG

 • MM# 967697
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691837

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3LG

 • MM# 967698
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699694

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I1HG

 • MM# 973585
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695442

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2LG

 • MM# 973586
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692199

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2LG

 • MM# 973587
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700262745786

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2SG

 • MM# 973588
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697372

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2LG

 • MM# 973589
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696577

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3LG

 • MM# 973590
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700314

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3LG

 • MM# 973591
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696652

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3SG

 • MM# 973592
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696149746920

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3SG

 • MM# 973593
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696012

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3VG

 • MM# 973594
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697655

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40M3SG

 • MM# 974699
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC2Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX057N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698296

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4BD

SR6FF

SR4BC

SR6FE

SR4BB

SR6FD

SR4BA

SR6FC

SR6FB

SR6FA

SR4BF

SR4BE

SR6FG

SRC2Q

SR4B9

SR4B8

SR4B7

SR6F9

SR4B6

SR4AA

SR4J3

SR4J2

SR4J1

SR4J0

SR4A3

SR4HZ

SR6E5

SR6E4

SR6E3

SR6E2

SR6E1

SR6E0

SR4A9

SR4A8

SR4A7

SR4A6

SR4A5

SR4A4

SR4LN

SR4LM

SRBGZ

SR4LL

SRBGY

SR4LK

SRBGX

SR4LJ

SRBGW

SR4LH

SR4LG

SRBH5

SR4LT

SR4LS

SR4LR

SR4LQ

SR4LP

SR4LF

SRBH4

SRBH3

SRBH2

SRBH1

SRBH0

SR599

SR598

SR597

SR596

SR595

SR594

SR593

SR59A

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า