เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 900

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45E1SG

 • MM# 965196
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696095744470

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E1SG

 • MM# 965197
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698437744118

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2LG

 • MM# 965198
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699989

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3LG

 • MM# 965199
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702419

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3SG

 • MM# 965200
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701298

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40I1SG

 • MM# 965201
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700712

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E2SG

 • MM# 965202
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700732

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2SG

 • MM# 965203
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692069

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45I1SG

 • MM# 965204
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693895

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E1SG

 • MM# 965205
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695362

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3VG

 • MM# 965206
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694755

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2SG

 • MM# 965207
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4C1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696327

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E1SG

 • MM# 965435
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697306745889

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2LG

 • MM# 965436
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699942

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2SG

 • MM# 965437
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697098

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3LG

 • MM# 965438
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700963

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3SG

 • MM# 965439
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695048

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I1SG

 • MM# 965441
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699513

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3SG

 • MM# 965442
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692772744493

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45E1SG

 • MM# 965443
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702888746123

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2LG

 • MM# 965444
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692675

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2LG

 • MM# 965445
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694108

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2SG

 • MM# 965446
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694319

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3LG

 • MM# 965447
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698754

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45I1SG

 • MM# 965448
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694308

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E1SG

 • MM# 965449
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695049

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3SG

 • MM# 965450
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696782

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34I1SG

 • MM# 965489
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696780

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2SG

 • MM# 965490
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700967

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34E1SG

 • MM# 965529
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699580

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I1SG

 • MM# 965530
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694055744841

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2SG

 • MM# 965531
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696648745539

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2LG

 • MM# 965532
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695850

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2LG

 • MM# 965533
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701499

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3LG

 • MM# 965534
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691695

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40E1SG

 • MM# 965535
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698400

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2LG

 • MM# 965536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695056

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3SG

 • MM# 965537
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702840

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3SG

 • MM# 965541
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694763

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40I1SG

 • MM# 965839
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697634

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2SG

 • MM# 965898
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4XU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694427

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2SG

 • MM# 966126
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54G
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696307

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I1SG

 • MM# 966128
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692932

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3SG

 • MM# 966133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691621

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2LG

 • MM# 966264
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694327

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2LG

 • MM# 966300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691779

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45I1SG

 • MM# 966301
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700363

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E1SG

 • MM# 966302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692064

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2SG

 • MM# 966303
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698641

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2SG

 • MM# 966304
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697297745365

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E2LG

 • MM# 966305
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697791

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3SG

 • MM# 966306
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696905

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I1SG

 • MM# 966660
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5KJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701184

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3LG

 • MM# 966662
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5KL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691757

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45E1SG

 • MM# 967054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5X3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692403

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3LG

 • MM# 967065
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693941

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3VG

 • MM# 967074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702019

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40E1SG

 • MM# 967658
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701767

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2SG

 • MM# 967659
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694777746573

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2LG

 • MM# 967660
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ED
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692506

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2SG

 • MM# 967661
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695936

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3SG

 • MM# 967662
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700240

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3LG

 • MM# 967663
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700504

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E1SG

 • MM# 967664
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701650

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2LG

 • MM# 967665
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699743

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2SG

 • MM# 967666
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700510

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2SG

 • MM# 967667
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699866

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2SG

 • MM# 967668
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701109

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3SG

 • MM# 967669
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693168

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3VG

 • MM# 967671
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698852

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I1SG

 • MM# 967673
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ES
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692981

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2LG

 • MM# 967674
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ET
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695570

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2SG

 • MM# 967708
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698538744669

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2LG

 • MM# 967709
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699087

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2LG

 • MM# 967710
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702871

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2LG

 • MM# 967711
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702493

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3LG

 • MM# 967712
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697681

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3SG

 • MM# 967713
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694282

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2LG

 • MM# 967714
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700953

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2LG

 • MM# 967715
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699328

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3LG

 • MM# 967716
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693766

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3VG

 • MM# 967717
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6G1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700840

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2SG

 • MM# 967778
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6HT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695139

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2SG

 • MM# 973608
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695597

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2LG

 • MM# 973609
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700197

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2LG

 • MM# 973610
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698775

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3LG

 • MM# 973611
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696058

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2LG

 • MM# 973612
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697022

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2SG

 • MM# 973613
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701923

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3LG

 • MM# 973614
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697932

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I1SG

 • MM# 973615
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694973

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2LG

 • MM# 973616
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696205

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3LG

 • MM# 973617
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702628

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2SG

 • MM# 973618
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2LG

 • MM# 973619
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701063

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2SG

 • MM# 973620
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699294

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3SG

 • MM# 973621
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698554

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2SG

 • MM# 973622
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699642745488

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2SG

 • MM# 973623
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700016

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2LG

 • MM# 973624
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX090U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701286744449

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4JK

SR4JJ

SR4JH

SR4JG

SR4JF

SR4JT

SR4JS

SR4JR

SR4JQ

SR4JP

SR4JN

SR4JM

SR6ET

SR6ES

SR6EQ

SR6EN

SR5KL

SR6EE

SR6ED

SR5KJ

SR6EC

SR6EB

SR6EM

SR6EL

SR6EK

SR6EJ

SR6EH

SR6EG

SR6EF

SR4M7

SR4M6

SR4M5

SR4M4

SR54P

SR4L1

SR4L0

SR4BT

SR6FV

SR4BS

SR6FU

SR4BR

SR6FT

SR4BQ

SR6FS

SR4C1

SR4C0

SR4JW

SR4JV

SR6G1

SR4JU

SR6G0

SR4BZ

SR4BY

SR54J

SR4BX

SR6FZ

SR4BW

SR6FY

SR4BV

SR54G

SR6FX

SR4BU

SR6FW

SR4W4

SR5XE

SR5XP

SRBHZ

SRBHY

SRBHX

SRBHW

SR5X3

SRBHV

SRBHU

SRBHL

SRBHK

SRBHJ

SR6HT

SRBHH

SR4M9

SR4M8

SR4MG

SRBHT

SRBHS

SRBHR

SRBHQ

SR4MC

SRBHP

SR4MB

SR4MA

SRBHN

SRBHM

SR4XU

SR59S

SR59R

SR59Q

SR59P

SR59N

SR59M

SR59L

SR58J

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า