เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 480

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E1HG

 • MM# 965133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697579

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I1HG

 • MM# 965134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702333

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2SG

 • MM# 965135
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698931

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2LG

 • MM# 965136
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700216

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3SG

 • MM# 965137
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724355744978

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E1HG

 • MM# 965138
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699240

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I1HG

 • MM# 965139
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4A2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702351

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29I1HG

 • MM# 965171
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692698

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E1HG

 • MM# 965172
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696283

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29M3SG

 • MM# 965173
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697423

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2SG

 • MM# 965174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696806745924

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35E1HG

 • MM# 965175
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692618

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2SG

 • MM# 965176
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4B5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693785

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29E1HG

 • MM# 965410
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701393

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3VG

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2LG

 • MM# 965412
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694366744195

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2LG

 • MM# 965413
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702306

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3LG

 • MM# 965414
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696073

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3SG

 • MM# 965415
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698856

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2SG

 • MM# 965498
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695102

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I1HG

 • MM# 965499
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702937

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3LG

 • MM# 965501
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702653744573

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2LG

 • MM# 965502
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699626

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2LG

 • MM# 965503
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698794

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3LG

 • MM# 965504
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695885745620

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2SG

 • MM# 966275
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693308

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2LG

 • MM# 966276
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699575

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3LG

 • MM# 966277
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693861

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34E1HG

 • MM# 966278
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699053746278

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34I1HG

 • MM# 966279
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701365

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35I1HG

 • MM# 966280
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR590
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702650

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2SG

 • MM# 966281
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR591
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693860

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2SG

 • MM# 966282
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR592
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701486745980

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2LG

 • MM# 967641
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694292

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2LG

 • MM# 967642
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698316

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2SG

 • MM# 967643
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696458

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3SG

 • MM# 967644
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692376744238

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3SG

 • MM# 967645
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696545746093

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2LG

 • MM# 967682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697823

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2SG

 • MM# 967683
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702902

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2SG

 • MM# 967684
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701427745428

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2LG

 • MM# 967686
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693082

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2SG

 • MM# 967687
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694509

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3LG

 • MM# 967688
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700789744694

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3SG

 • MM# 967689
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696718744622

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3SG

 • MM# 967690
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6F8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697680744331

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2LG

 • MM# 973580
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693710745355

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2LG

 • MM# 973581
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697120746628

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3LG

 • MM# 973582
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699510

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3VG

 • MM# 973583
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 796867798144802925805244807882810999813820

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2SG

 • MM# 973584
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX048K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691800746566

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR49Z

SR49Y

SR49X

SR49W

SR4B4

SR6F6

SR4B3

SR6F5

SR4B2

SR6F4

SR4B1

SR6F3

SR4B0

SR6F2

SR6F1

SR6F8

SR4B5

SR6F7

SR4A2

SR4A1

SR4HX

SR4A0

SR4HW

SR4HV

SR4HU

SR4HT

SR4HS

SR6DZ

SR6DY

SR6DX

SR6DW

SR6DV

SRBGV

SRBGU

SRBGT

SR4L9

SRBGS

SR4LE

SRBGR

SR4LD

SR4LC

SR4LB

SR4LA

SR58Y

SR58X

SR58W

SR58V

SR58Z

SR592

SR591

SR590

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า