เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 220

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3VG

 • MM# 965091
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697149

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29I3SG

 • MM# 965111
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR498
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692068745298

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E2LG

 • MM# 965152
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699069

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E2SG

 • MM# 965153
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699669744338

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I2SG

 • MM# 965154
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702805

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27E3SG

 • MM# 965155
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700825

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29E3LG

 • MM# 965156
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697109

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3LG

 • MM# 965322
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 694386745602

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E1HG

 • MM# 965323
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697400

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E2SG

 • MM# 965324
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695167745302

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27I3SG

 • MM# 965326
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694506

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E2LG

 • MM# 965390
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700842

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I2SG

 • MM# 965391
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700919

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I1HG

 • MM# 965392
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693972

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29I3LG

 • MM# 965393
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701985

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29M3SG

 • MM# 965552
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692381

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19E2SG

 • MM# 967057
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5X6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698096

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19I2LG

 • MM# 967059
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5X8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692541744341

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19I2SG

 • MM# 967060
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5X9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692326

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3SG

 • MM# 967151
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 700339

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19M3SG

 • MM# 967152
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695043

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E1HG

 • MM# 967153
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5ZN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702790

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19E2LG

 • MM# 967628
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692066

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I2LG

 • MM# 967629
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698341746172

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29E3SG

 • MM# 967630
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698265

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3LG

 • MM# 973555
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702839

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3SG

 • MM# 973556
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 700653

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3VG

 • MM# 973557
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022C4U19E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701065

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I1HG

 • MM# 973558
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693387

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I2LG

 • MM# 973559
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692233

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27E3LG

 • MM# 973560
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBG5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX022E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694242

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4FC

SR4FA

SR6DJ

SR6DH

SR6DG

SR4F8

SR4H9

SR4H8

SR4H7

SR4H6

SR5ZN

SR5ZM

SR4F9

SR5ZL

SR5X9

SR5X8

SR498

SR5X6

SRBG5

SRBG4

SR4AK

SR4AJ

SR4AH

SR4MT

SR4AG

SR4AF

SRBG3

SRBG2

SR48P

SRBG1

SRBG0

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า