Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe* x16) M20NTP1URISER1
Launched
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe* x16) M20NTP1URISER2
Launched
2U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe* 1x16 2x8) M20NTP2URISER1
Launched
2U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe* 1x16 2x8) M20NTP2URISER2
Launched
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe x 16 và Đầu nối M.2) cho bo mạch D50TNP1SBCR TNP1UCRRISER
Launched
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe x 16 và Đầu nối M.2) TNP1URISER
Launched
Bộ gia tốc 2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm) TNPACCLRISER1
Launched
Bộ gia tốc 2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm) TNPACCLRISER2
Launched
2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm, Đầu nối M.2 và đầu nối U.2) TNP2URISER
Launched
2U PCIe* Riser0 Chiều cao đầy đủ
(2x16 & 1x8 PCIe* khe cắm) KLP2UR0FHK
Launched
2U PCIe* Riser1 Nửa chiều cao
(3x8 PCIe* khe cắm) KLP2UR1HHK
Launched
Thẻ mở rộng khe cắm 1U PCIe x16 MYP1URISER Discontinued
Thẻ mở rộng khe cắm PCIe x16 1U JNP1URISER Launched
Thẻ mở rộng khe cắm PCIe dự phòng 1U
(khe x16 PCIe và đầu nối M.2) FXXWK1URISER
Launched
Thẻ mở rộng khe cắm PCIe dự phòng 2U
(Hai khe cắm x16 PCIe, Đầu nối M.2 và Đầu nối thẻ bộ điều hợp U.2) FXXWK2URISER
Launched
x16 PCIe riser1 FXXAF1X16R1 Announced
x16 PCIe riser2 FXXAF1X16R2 Announced
1U Spare PCIe Riser
(Slot 1) FHW1U16APRISER
Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U20APRISER
Discontinued
1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U4APRISER
Discontinued
1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2
(Slot 1)
Discontinued
2U Riser Spare A2UL16RISER2
(2 Slot)
Launched
2U Riser Spare A2UL8RISER2
(3 Slot)
Launched
1U Spare Riser
(1 slot) F1UL16RISER2
Discontinued
Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER Discontinued
Slot1 riser F1UJP1X16RISER Discontinued
Slot3 riser F1UJP2X8RISER Discontinued
Slot3 riser F1UJPMICRISER Discontinued
Spare riser card AXX1UPCIEX16 Discontinued
1U PCI Express Low Profile Riser FHW1U16RISER Discontinued
1U PCIE Riser F1UL16RISER
(1 Slot)
Discontinued
Spare Board F1U8X25HSBP
(for 1U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
PCI Express Riser Card AR1000FHR Discontinued
Riser Board Spare F1US8RISER Discontinued
PCI Express Riser Card FSR1680RISER Discontinued
Single Slot PCI-Express Riser Card FSR1670RISER Discontinued
One Slot PCI-Express Passive Riser FSR16XXRISER Discontinued
Low Profile Riser Card FSR2500LPR Discontinued
Riser Card FSR1560RISER Discontinued