1U PCIe* Riser

khe cắm PCIe x 16 và Đầu nối M.2 TNP1URISER

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1U PCIe* x16 Riser Card for Low-Profile PCIe* Card and M.2 Device.
  To be used on the following modules:
  • Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module
  • Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1U PCIe Riser (x16 PCIe slot and M.2 Connector) TNP1URISER, Single

 • MM# 99A2GL
 • Mã đặt hàng TNP1URISER
 • ID Nội dung MDDS 708377

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109170

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.