2U PCIe Riser0 Full Height

2x16 & 1x8 PCIe slots KLP2UR0FHK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2U PCIe Riser Card that supports:
    -2x16 lanes
    -1x8 lanes

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U PCIe Riser0 Full Height (2x16 & 1x8 PCIe slots) KLP2UR0FHK, Single

  • MM# 99AF8C
  • Mã đặt hàng KLP2UR0FHK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 50429

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.