Riser Board Spare F1US8RISER

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả PCI Express Riser for 1U/2U Systems for the Intel® Server Board S1200R & S1200V product Families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Riser Board Spare F1US8RISER, Single

  • OrderingCode F1US8RISER

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.