2U PCIe* Riser

khe cắm PCIe* 1x16 2x8 M20NTP2URISER1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 3-Slot PCIe Riser Card (Two PCIe x8 + One PCIe x16 add-in slots)
  Only supported in Riser Slot #1 on the server board
  Used:
  • Intel® Server Board M20NTP2SB
  • Intel® Server System M20NTP2UR Family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2U PCIe Riser (1x16 2x8 PCIe slot) M20NTP2URISER1, Single

 • MM# 99AL6Z
 • Mã đặt hàng M20NTP2URISER1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109170

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.