1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2

Slot 1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U 1x16 PCI Express Gen 3 riser card supporting in-board low-profile PCIe add-in card for Slot 1 for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2 (Slot 1), Single

  • Mã đặt hàng FHW1U16RISER2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.