Bộ gia tốc 2U PCIe* Riser

hai x16 PCIe* khe cắm TNPACCLRISER2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Accelerator Module Riser Card 2 for Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module.
    Support for (2) full height, full length, double width PCIe* add-in cards for acceleration solutions.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U PCIe Accelerator Riser (two x16 PCIe slots) TNPACCLRISER2, Single

  • MM# 99A2GN
  • Mã đặt hàng TNPACCLRISER2
  • ID Nội dung MDDS 706847

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 62374

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.