PCI Express Riser Card AR1000FHR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả PCI Express Riser for R1304BT System

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

PCI Express Riser Card AR1000FHR, Disti 5 Pack

  • MM# 911681
  • Mã đặt hàng AR1000FHR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFAN Discontinued 63170
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 63174
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 63185
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 63186

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.