Các lựa chọn Cáp Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Cáp HD MiniSAS
(AIC đến SATA nội bộ) CYPCBLHDINTST
Launched
MiniSAS HD đến MiniSAS HD AXXCBLHDHD1150 Launched
Bộ cáp 1U SlimSas x4
(MB sang HSBP) NTPCBLSL104K
Launched
Bộ cáp 2U SlimSas x4
(MB sang HSBP) NTPCBLSL204K
Launched
Cáp Y SlimSAS đến miniSAS HD
(x8 đến 2x4) RAID đến HSBP CYPCBLSLHDKIT
Launched
Bộ cáp 1U SlimSAS x12
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL112KIT
Launched
Bộ cáp 1U SlimSAS x4
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL104KIT
Launched
Cáp 1U/2U SlimSAS
(Bo mạch máy chủ sang ROC) CYPCBLSLINTKIT
Launched
Bộ Cáp 2U SlimSAS 4x3.5
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL204KIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x16
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL216KIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x24
(CPU sang Mid-plane) CYPCBLSLMIDPIN
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x24
(Mid-plane sang HSBP) CYPCBLSLMIDPOUT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x8
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL208KIT
Launched
Bộ cáp phổ biến
(Dự phòng) CYPCBLCOMMKIT
Launched
Cáp MiniSAS HD
(Bộ điều hợp sang HSBP) CYPCBLHDHDXXX2
Launched
Cáp MiniSAS HD
(Bo mạch cơ sở sang HSBP) CYPCBLHDHDXXX1
Launched
Cáp MiniSAS HD
(ROC sang HSBP) CYPCBLMEZKIT
Launched
Cáp MiniSAS HD
(ROC sang SAS Mở rộng) CYPCBLHDHDXXX
Launched
Cáp nguồn SATA
(Mini SAS HD sang SATA) CYPCBLINTSTKIT
Launched
Bộ cáp SlimSAS
(Riser / Retimers sang Backplane) CYPCBLSLRTKIT
Launched
Cáp SlimSAS SSD x4 860mm & 1,0m
(RAID sang HSBP) CYPCBLSLSLX8
Launched
Bộ dự phòng cáp I/O Breakout AXXCONNTDBG Launched
Spare Intrusion Switch Cable FXXSTCBLINTR Launched
Spare Power Adapter Cable FXXSTPWRAD Launched
Spare SAS Cable Kit FR130412GCBL Discontinued
SES Cables FXXSESCBL Discontinued
Intrusion Switch Cable FFCINTRU Discontinued
SATA Port to SAS Backplane FFC4UINTSATA Discontinued
System Cable Kit FFCCABLEKIT Discontinued
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL Discontinued
SATA Cable Bundle ASR2500SATA Discontinued
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued
SAS PCI Cable Kit ASR2500SAS1 Discontinued
SAS PCI Cable Kit ASR2500SAS2 Discontinued
SATA Cable Kit ASR1550SATA Discontinued