SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả SAS Octopus Cable

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL, Single

  • MM# 877903
  • Mã đặt hàng FXXLPSASCBL
  • ID Nội dung MDDS 706650

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLROMBR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 66044
Intel® Server Board S5000PSLSASR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 66054
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 66065
Intel® Server Board S5000XSLSATAR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 66079

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.