Bộ cáp 2U SlimSas x4

MB sang HSBP NTPCBLSL204K

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable used to route PCIe signals from two PCIe x4 SlimSAS connectors on the server board to one PCIe x8 SlimSAS connector on the backplane. Kit can support up to 4 NVMe drives on the 2.5” x 8 drive
    backplane using PCIe NVMe SSD connectors.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2U SlimSas Cable x4 (MB to HSBP) Kit NTPCBLSL204K, Single

  • MM# 99AMVT
  • Mã đặt hàng NTPCBLSL204K

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.