2U - 2.5" x8 System, Cable Kit

Server Board MCIO to HSBP SlimSAS CBLMCSL2208KIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Cáp Dự phòng
 • Tên mã Fox Creek Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q1'23
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) – 255/235-mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 MCIO 4A and 4B (VT) to HSBP x8 SlimSAS* SSD0-1 (VT)
  (1) – 270/260-mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 MCIO 4C and 4D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD2-3 (VT)
  (1) – 240/220-mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 MCIO 3A and 3B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD4-5 (VT)
  (1) – 265/240-mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 MCIO 3C and 3D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD6-7 (VT)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Server Board MCIO to HSBP SlimSAS Cable Kit.
  Used with M50FCP2UR208 to support (8) NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2U - 2.5" x8 System, Cable Kit (Server Board MCIO to HSBP SlimSAS) CBLMCSL2208KIT, Single

 • MM# 99AN86
 • Mã đặt hàng CBLMCSL2208KIT
 • ID Nội dung MDDS 774601

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544422000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50FCP2UR208 Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61863

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.