Cáp MiniSAS HD

Bo mạch cơ sở sang HSBP CYPCBLHDHDXXX1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable for 1U and 2U systems to support SAS/SATA drives in front drive bay.
    Usage varies depending on front drive bay configuration.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

MiniSAS HD Cable (Base Board to HSBP) CYPCBLHDHDXXX1, Single

  • MM# 99AJF8
  • Mã đặt hàng CYPCBLHDHDXXX1
  • ID Nội dung MDDS 727029

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61625
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61630
Intel® Server System M50CYP1UR212 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61631
Intel® Server System M50CYP1UR204 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61632

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62554

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.